Ny samling hos oss:
Solna Centrum och de moderna affärs­passagernas historia

VISA BILDTEXT
Solna Centrum år 1998. Foto Karin Becker.

Centrum för Näringslivs­historia har tagit emot en spännande samling diabilder, foton, dokument och publicerad litteratur från Karin Becker, professor emerita i mediastudier vid Stockholms universitet.

Materialet ingick i det tvär­vetenskapliga forsknings­projektet ”Populära passager: Medierna i det moderna konsumtionsrummet” som pågick mellan 1996 och 2002. Projektet studerade konsumtions­mönster, medierad populär­kultur och kommersiella budskap vid millennie­skiftet med gallerian i Solna Centrum som huvud­sakligt studie­objekt.

Med foto, intervjuer och del­tagande observation analyserade forskarna den tidens var­dagliga kommersiella miljöer och människors sätt att röra sig där. Ett kvarts­sekel senare framstår materialet som ett tids­dokument från ett offentligt rum i ständig förändring.