30 år med friskolor:
Ny bok om svenska skolans utveckling

VISA BILDTEXT
”Ett fönster öppnades … – Från enhetsskola till valfrihet och mångfald", ny bok av Anders Johnson och Nils Johan Tjärnlund.

I år är det 30 år sedan friskolereformen.  I ny bok från vårt förlag ser vi på skolans utveckling – ända sedan 1842. Författarna Anders Johnson och Nils Johan Tjärnlund utforskar hur offentliga och privat skolkrafter tillsammans drivit svensk skolutveckling i snart två sekel, i boken ”Ett fönster öppnades…”

När friskolereformen genomfördes 1992 beskrev många i skolvärlden det som att ett fönster öppnades och frisk luft blåste in. Lärare, elever och föräldrar fick valmöjligheter som inte funnits under det offentliga monopolet. Friskolorna har sedan dess debatterats i vågor, inte minst nu inför stundande valrörelse. Fast blickar man längre tillbaka i historien är det tydligt att privata skolkrafter drivit mycket av skolans utveckling, ända sedan första skollagen 1842.

Skriftställaren Anders Johnson inleder boken med att beskriva den svenska skolan från den första folkskolestadgan 1842, via nydanande privata flick- och samskolor och det offentliga skolmonopolet, fram till friskolereformen 150 år senare. Därefter beskriver vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund tiden efter friskolereformen, i en essä där han intervjuat aktiva inom skolan de senaste 30 åren. I ett avslutande kapitel resonerar sedan skolledare inom friskolan om sina erfarenheter, om framtiden för den svenska skolan och om att alltid ha elevernas bästa för ögonen.

Boken ”Ett fönster öppnades…” är finansierad av Friskolornas riksförbund. Research och slutsatser är författarnas egna.

Boken finns att köpa i vår Bokbutik och där böcker säljs.

Projektgrupp

Projektgrupp för boken var:

Tryckt av Brand Factory.