Nytt från förlaget:
JM 75 år

VISA BILDTEXT
JM75, jubileumsmagasin producerad av Förlaget Näringslivshistoria.

Vi på Centrum för Näringslivshistoria gjorde ett jubileumsmagasin åt byggföretaget JM – som väcker 75 år av historia till liv, genom att återbesöka viktiga artiklar från interntidningens historia och be dagens JM jämföra utvecklingen.

JM75 – JM:s jubileumsmagasin 

År 2020 fyllde byggbolaget JM 75 år. Det var 1945 som John Mattsson grundade företaget som fick hans initialer. Sedan dess har JM byggt hus och hela samhällen, i Sverige, Norge och Finland.

Jubileumstidningen JM75 gick ut till företagets alla anställda tillsammans med årets sista nummer av interntidningen JM-Nytt. Jubileumstidningen byggde på just JM-Nytts omfattande artikelarkiv, som finns i JMs arkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria. Tidningen JM75 återpublicerade artiklar som skrivits i tidigare nummer av JM-Nytt – och lät dagens JM-medarbetare kommentera hur utvecklingen på det området som artiklarna beskrev såg ut idag. På så sätt visar jubileumstidningen på utvecklingen inom t ex byggmetoder, arbetsplatssäkerhet, jämlikhet – och så klart på vilka hus och områden JM byggt genom åren.

Vår projektgrupp

I projektgruppen som arbetat med magasinet på Centrum för Näringslivshistoria ingick:

Beställare hos JM: Erika Hermander.

 

Vill du också använda ditt företags jubileum till affärsnytta? Här kan du läsa mer om hur strategiskt historiebruk bygger affärsvärde, det som vi även kallar history marketing. Eller hör av dig direkt till Anders Sjöman, kommunikationschef, på 070-717 60 78, anders.sjoman@naringslivshistoria.se.