Nytt från förlaget:
En handbok i samtidsdokumentation

VISA BILDTEXT
Minnesjägarna : handbok i samtidsdokumentation (Förlaget Näringslivshistoria 2022).

På uppdrag av Svenska Arkiv­förbundet har vi på Förlaget Näringslivs­historia producerat en skrift med handfasta tips på man bäst dokumenterar det som sker i samtiden.

När coronapandemin svepte fram våren 2020 uppmanade Svenska Arkiv­förbundet sina medlemmar till samtids­dokumentation. Målet var att fånga skeendet där och då medan det hände, och inte vänta till senare för att samla in material. De arkiv­aktiva önskade sig i sin tur handfasta tips i hur man samtids­dokumenterar. I Arkivsverige började man snart dela tips, verktyg och metoder med varandra.

Den här boken föddes ur den processen. Författaren Hampus Busk utgick från alla tips och verktyg som delades under pandemiåren och byggde vidare med intervjuer och research. Resultatet blev en handbok i samtidsdokumentation, tänkt att kunna användas när helst man vill fånga det som sker i samtiden.

Boken är producerat av Förlaget Näringslivshistoria på uppdrag av Svenska Arkivförbundet. Finns att köpa på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln eller där böcker säljs.

Omslag Minnesjägarna