Ny från Förlaget Näringslivshistoria:
Olof Söderberg – handelsledare, industriman, samhällsbyggare

VISA BILDTEXT
Olof Söderberg : handelsledare, industriman, samhällsbyggare, Förlaget Näringslivshistoria.

Olof Söderberg (1872–1931) var en framstående aktör inom flera centrala nätverk i det svenska näringslivet under början av 1900-talet. Förlaget Närings­livs­historia ger ut en biografi om huvudperson i en av Sveriges stora affärsdynastier som hittills varit förvånansvärt okänd för allmänheten och forskningen.

Olof Söderberg (1872-1931) var en framstående medlem av flera centrala svenska affärsnätverk och en nyckelperson i den svenska järn- och stålindustrin genom firman Söderberg & Haak samt Norges mångårige generalkonsul i Stockholm. Han verkade som styrelseledamot i storföretag, handelsorganisationer och intresseföreningar, bidrog till ny lagstiftning inom handel och diplomati och var dessutom en av initiativtagarna till Handelshögskolan i Stockholm och till det svenska tjänstepensionssystemet.

Från 1916 till 1923 ledde han en av landets äldsta och viktigaste industrier, Stora Kopparbergs Bergslag i Falun. Trots att han var huvudgestalten i en av Sveriges stora affärsdynastier har han hittills varit förvånansvärt okänd för allmänheten och forskningen. Denna biografi, som bygger på ett stort antal tidigare outnyttjade primära källor, vill visa hans plats i Sveriges näringslivshistoria.
Boken finns att köpa i vår bokbutik eller där böcker säljs fr o m 20 september.

KÖP BOKEN I VÅR BOKSHOP

Om författaren

Benito Peix Geldart disputerade i historia 2013 och är forskare vid Centrum för Näringslivshistoria. Förlaget Näringslivshistoria har tidigare gett ut hans bok Stålpionjären, en biografi om familjedynastins grundare Pelle Söderberg, far till Olof Söderberg.

Projektgrupp

Boken ges ut av Förlaget Näringslivshistoria. Torsten Söderbergs Stiftelse har finansierat forskningen.

I projektgruppen ingick: