Nytt från förlaget:
” Staten och kapitalet” i nyutgåva

VISA BILDTEXT
Staten och kapitalet av Mats Larsson.

Mats Larssons ”Staten och kapitalet” är den tredje boken i Förlaget Näringslivshistorias klassikerserie. Den nya versionen har kompletterats ned ett nytt förord skriven av bokens författare.

Staten och kapitalet kom ut för första gången 1998. Boken analyserar relationen mellan finansmarknaden, dess aktörer och staten. Den ger också en övergripande bild av det svenska finansiella systemets utveckling i allmänhet, med särskild tonvikt på 1900-talet.

I ett nytt förord tittar författaren Mats Larsson på vad som hänt sedan dess. Han beskriver de utvecklingstendenser som påverkat det finansiella systemet från slutet av förra seklet fram till idag, och vilka konsekvenser detta har haft för statens roll på finansmarknaden.

– Vår klassikerserie växer! Denna gång med utgivningen av Mats Larssons Staten och Kapitalet, en bok som ofta används i undervisningen på högskolenivå. Jag är glad över att vi på detta sätt ser till att aktualisera betydelsefulla böcker och göra dem tillgängliga igen. Jag tackar samtidigt Torsten Söderbergs Stiftelse som hjälpt till med att finansiera utgivningen, säger Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria.

BESTÄLL BOKEN HÄR

Tidigare utgåvor i serien