Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare
nu som storpocket

VISA BILDTEXT
Anna Whitlock - Reformpedagog och rösträttsledare, Förlaget Näringslivshistoria.

Nu finns boken om skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock av författaren Anders Johnson som storpocket. Anna Whitlock verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman.

Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852–1930) verkade när det moderna Sverige tog form. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Trots sitt häftiga humör blev hon en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare, som knöt dåtidens tongivande personligheter till sin ”reformkoncern”.

Anders Johnsons bok om Anna Whitlock bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en unik skildring av såväl Anna själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form.

Köp boken här