Snart från Förlaget Näringslivshistoria:
Bröderna Nobels liv i Ryssland

VISA BILDTEXT
Centrum för Näringslivshistoria producerar den första biografin om familjen Nobels historia i Ryssland.

Alfred Nobel är mest känd i familjen – men hans bröder Ludvig och Robert byggde oljeimperium i Ryssland med sitt Branobel. Och familjens företagande i Ryssland började redan 1838 när fadern Immanuel reste dit förta gången. Allt detta kommer att beskrivas i en ny bok från Förlaget Näringslivshistoria, skriven av rysslandskännaren Bengt Jangfeldt.

Bokprojektet utgör en fortsättning på tidigare projekt där Centrum för Näringslivshistoria genomfört stora digitaliseringar av arkivmaterial i arkiv i Baku (Azerbajdzjan), Tbilisi (Georgien), och S:t Petersburg.

Författare till boken är docent Bengt Jangfeldt, expert på rysk kultur- och litteraturhistoria, som tidigare behandlat familjen Nobels ryska öden i boken Svenska vägar till S:t Petersburg, som tilldelades 1998 års Augustpris i fackboksklassen.

Författaren Bengt Jangfeldt.
 Foto: Sofia Runarsdotter.

Projektets syfte är att berätta en unik industrifamiljs historia, som börjar med Immanuel Nobels resa till Ryssland 1838 och fortsätter med sönerna Ludvig och Roberts företagande i mekaniska verkstäder och den ryska oljeindustrin. Sistnämnda bolag, Branobel, blev en av sin tids största, bara överträffad av familjen Rockefellers Standard Oil. Även sonen Alfreds verksamhet i Tsarryssland berörs.

Familjen Nobel tar aktiv del i projektet och ställer privat material till författarens förfogande. Till förfogande står även offentliga arkiv i Sverige, Finland och Ryssland, liksom det stora digitaliserade materialet.

Boken, som redan väcker internationellt intresse, beräknas utkomma under 2020. Bland finansiärerna återfinns Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Affärsfrämjande Utbildning i Ryssland (SAUR) och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB).

För den intresserade finns över 100 000 digitaliserade handlingar tillgängliga på webbplatsen brothersnobel.se. Här finns även många artiklar i olika ämnen som speglar familjens verksamhet i dåtida Tsarryssland.

För frågor om projektet, kontakta Alexander Husebye,
vd för Centrum för Näringslivshistoria
alexander.husebye@naringslivshistoria.se