Professor Håkan Lindgren får
Näringslivshistoriska priset 2022

VISA BILDTEXT
Näringslivshistoriska priset delas ut årligen av Centrum för Näringslivshistoria

Professor Håkan Lindgren får Näringslivshistoriska priset 2022. Han får det för sina mångåriga insatser som ledande näringslivshistoriker och akademisk institu­tions­byggare. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kr. Utmärkelsen kommer delas ut på en ceremoni senare i höst.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Förste mottagare 2019 var skriftställaren Anders Johnson, och förra året delade Dalénmuseet och Ekonomiska museet på utmärkelsen.

Foto Håkan Henriksson CC BY-SA 4.0.

När priset nu delas ut för tredje gången går det till Håkan Lindgren, professor emeritus vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Juryns motivering lyder:

Professor Håkan Lindgren får priset för sina insatser nationellt och internationellt som ledande näringslivhistoriker under mer än fem decennier, manifesterat i en imponerande rad av inflytelserika böcker och artiklar över breda ämnesfält, men också handledning av en stor mängd uppsatser och doktorsavhandlingar. Lindgrens bidrag till teori- och metodutveckling inom ämnet är betydande och bland svenska näringslivhistoriker unikt. Håkan Lindgren har mer än kanske någon annan i dag aktiv historiker bidragit till att formera det näringslivshistoriska forskningsfältet i landet.

Lennart Francke, juryordförande för Näringslivshistoriska priset, kommenterade valet: ”Håkan Lindgren är en banbrytare inom det ekonom- och näringslivshistoriska forskningsfältet. När priset nu får sin första akademiska forskare som mottagare är han en mer än värdig mottagare. Antalet nomineringar som Håkan fick under nomineringsprocessen tyder på att många kommer hålla med oss i vårt val.”

Håkan Lindgren kommer att ta emot priset vid en ceremoni i höst, då han även kommer ge den nu traditionsenliga pristagarföreläsningen.

”När priset meddelades mig var först överraskningseffekten total. Nästa känslosvall bestod av glädje men därefter dominerar en bestående känsla av ödmjukhet: det är nämligen många studenter, doktorander och kollegor som under årens lopp bidragit och nu delar utmärkelsen med mig” säger Håkan Lindgren.

Om Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat Näringslivshistoriska priset, är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Företagen får även stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.

Läs mer om oss på Centrum för Näringslivshistoria