Nyheter

Rädda historien och SAAB:s varumärke

SAAB:s bilmuseum skall splittras! konkursförvaltarna vill sälja vart och ett av de unika fordonen!

Radda-historien-och-darmed-SAABs-varumarke

I helgen ger sig saabägare ut på vägarna i Trollhättan och resten av världen för att visa sin sympati. Måtte Innovatums initiativ att lägga ett bud tillsammans med andra intressenter och med stöd från Trollhättan lyckas! Mer om vad som händer kan man läsa på Saabsuniteds blogg här.

Vad som än händer med biltillverkningen hoppas jag samlingen blir kvar i Trollhättan tillsammans med arkivet och biblioteket. Museer kopplade till varumärken utgör idag allt starkare magneter inte bara för tillverkarna utan för städer och regioner. Forskningen bekräftar det från studier i såväl USA som Italien.

Konkursförvaltarna är inga varumärkesexperter. Deras agerande visar att de inte ser värdet i att bilarna hålls samlade. Vart och ett av fordonen har naturligtvis ett unikt intresse, men det är samlingen som bekräftar värdet av varumärket. Konkursförvaltarna förhastar sig. De borde åtminstone avvakta försäljningen av biltillverkningen innan man fattar beslut om vad man gör med bilsamlingen. Risken är ju att en eventuell köpare efter fullbordat förvärv står där förbannad över att förvaltarna förskingrat en väsentlig del av varumärkets värde!