Nyheter

Roman om Företagare!

Det är nog sällsynt med en roman om hur det är att vara företagare. Ayn Rands tegelstenar är kanske det klassiska exemplet.

Men nu har Arne Söderbom och Svante Leijon skrivit Företagaren om Esbjörn Järfeldt ssp, startar ett företag och snart möter alla möjliga utmaningar.

Antingen läser man den från pärm till pärm – den är spännande! Eller så ger man sig även på teoriavsnitten som ligger emellan kapitlen.

Eftersom skola skriker efter sådant här material har Centrum för Näringslivshistoria också kompletterat med en lärarhandledning.