Nyheter

Ryska arkivkällor samlade i bok

Från slutet av 1800-talet fram till revolutionen hade ett stort antal svenska företag verksamhet i Ryssland, och över 3000 svenskar var yrkesverksamma i det ryska imperiet.

Doing Business in Russia: Sources to Swedish Business History in Russia 1850–1920, ger en översikt över rysk litteratur och ryska arkivkällor av värde för studier av denna föga kända svenska företagshistoria.

I antologin ger ekon dr Martin Kragh, Stockholm, en översikt över handelsförbindelser mellan Ryssland och Sverige under historisk tid. Docent Marina Chichuga, Moskva, bidrar med en genomgång av rysk vetenskaplig litteratur på området, en genomgång som kompletteras med en utförlig bibliografi. Arkivarien Vadim Azbel, Stockholm, presenterar därefter utvalt arkivmaterial i St Petersburg och Moskva.

Antologin publiceras i samband med Centrum för Näringslivshistorias symposium i St Petersburg
17–18 november och inom det forskningsförberedande projektet Källor till svensk företagshistoria i Ryssland 1850–1920. Projektet stöds av Riksbankens Jubileumsfond och av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Boken distribueras till ett urval av nordiska universitet och forskningsinstitutioner.

Doing Business in Russia : Sources to Swedish Business History in Russia 1850 – 1920

210 x 270 mm, softcover, 96 s,
Redaktör: Alexander Husebye
Formgivning: Jan-Erik Ander
Bildredaktör: Vadim Azbel
Tryckt 2014 av Åtta45, Solna
ISBN 978-91-980812-5-1

Läs mer om boken och beställ den i vår butik.