Nyheter

Så firade Coca-Cola sin flaska

Skärmdump från Coke100.se. Fotot tillhör Coca-Cola Company
VISA BILDTEXT
Skärmdump från Coke100.se. Fotot tillhör Coca-Cola Company

Som många känner till fyllde Coca-Cola flaskan 100 i år. Hur valde Coca-Cola själva att marknadsföra flaskans ålder och hur togs det emot? Eric Nilsson, marknadschef för Coca-Cola Sverige svarar på frågorna.

Eric Nilsson, marknadschef Coca Cola Sverige
Eric Nilsson, marknadschef Coca-Cola Sverige

Hur gick diskussionerna innan ni beslutade att skapa webbsidan coke100.se?

År 2015 firar vi 100 år sedan den ikoniska Coca-Cola flaskan skapades av svensken Alexander Samuelsson. Flaskan har genom åren vuxit fram och blivit en ikon, både som förpackning men också inom konsten. I syfte att fira detta jubileum, och berätta historien om Alexander Samuelsson genomförde vi under våren en omfattande marknadsföringskampanj. Kampanjen innehöll flera olika delar, såsom TV-reklam, butiksmarknadsföring, en utställning på Tekniska museet samt digital marknadsföring genom exempelvis coke100.se. Vi skapade denna sidan för att berätta om tiden som gått sedan flaskan först skapades i en kontext som kan vara intressant för alla konsumenter, beroende på när han/hon är född eller hans/hennes intressen.

De historiska händelser som ni har valt ut på de olika årtalen på webbsidan, hur valde ni dem?

Coca-Cola som varumärke är sedan lång tid starkt förknippat med musik och idrott, och det var med dessa plattformar i fokus som vi valde att identifiera olika händelser. Därutöver har vi valt att inkludera även andra, större och mindre historiska händelser i Sverige och världen samt även hur Coca-Cola såg ut på denna tid.

Hur kommer det sig att ni inte har med negativa historiska händelser på coke100.se? (t.ex. andra världskriget eller IB-affären)

Coca-Cola som varumärke har en långsiktigt vision att vara det varumärke som närmast förknippas med glädje eller lycka. Som en direkt följd av detta vill vi naturligtvis fokusera på positiva händelser i historien.

Den svenska kampanjen skiljer sig ganska mycket från den amerikanska (som har ett flertal olika artiklar om flaskans historia), hur kommer det sig?

I Sverige har vi en unik möjlighet att prata mer om Coca-Cola flaskans svenska arv, genom historien bakom Alexander Samuelsson som ledde det team som skapade den ikoniska flaskan. Med bakgrund av detta har vi valt att fokusera mer på denna historia för att förbättra relevansen för den svenska konsumenten.

Hur har kampanjen tagits emot av era kunder? 

Vi har fått otroligt fin respons av våra kunder och konsumenter, där många känner sig stolta över vad Alexander Samuelssons åstadkommit. Vi har fått stort genomslag i svenska press, med nästan uteslutande positiva kommentarer. Utöver det var Tekniska museets utställning om flaskans historia en stor framgång, där de ökade besöksantalet avsevärt jämfört med tidigare och med över 40,000 besökare till utställningen.

Har kampanjen påverkat era anställda på något sätt?

Precis som för allmänheten i övrigt har detta tagits emot med stolthet och något hela organisationen uppfattat som mycket positivt.

Vilka erfarenheter från årets kampanj vill ni ta med er till framtida kampanjer? 

Vi hade kunnat börja betydligt tidigare för att därmed varit bättre förberedda och haft en större flexibilitet i samband med genomförandet. Vi hade ett mycket positivt samarbete med Tekniska Museet, men detta hade vi kunna fördjupa ytterligare om vi haft mer tid. Kampanjen och jubileet visade sig ha stort intresse hos allmänheten, och vi hade nog kunnat göra detta ännu större med lite mer tid…