Nyheter

Så fungerar norska oljebranshens egna arkiv

Kan en människa fungera utan minne? Ett företag? Eller en hel bransch? Torkel Thime från norska Olje- og Gasarkivet berättar i den här presentationen från ICA SBA 17-konferensen hur en hel bransch gick samman för att se till att deras eget minne förblev intakt.

Här är bilderna som Torkel använder i sin film:

Torkel deltog även i panelsamtalet “Communicating the value of business archives to our stakeholders”.

Foton från Torkels presentation:

Torkel Thime, Norsk olje- og gassarkiv (Norge). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Torkel Thime, Norsk olje- og gassarkiv (Norge). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Torkel Thime, Norsk olje- og gassarkiv (Norge). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens första panel handlade om "Communicating the value of business archives to our stakeholders", med bidrag från (från höger), Yuko Matsuzaki (Shibusawa Eiichi Memorial Foundation, Japan), Torkel Thime (The Norwegian Oil and Gas Archives, Norge) och Tim Schantz (The History Factory, USA). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Dagens första panel handlade om "Communicating the value of business archives to our stakeholders", med bidrag från (från vänster), Torkel Thime (The Norwegian Oil and Gas Archives, Norge), Yuko Matsuzaki (Shibusawa Eiichi Memorial Foundation, Japan) och Tim Schantz (The History Factory, USA). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Från vänster: Alexander Husebye (Centrum för Näringslivshistoria), Torkel Thime (Norwegian Oil and Gas Archives) och Ole Gausdal (Norska Riksarkivet). Foto: Linus Sundahl-Djerf

Om ICA SBA-konferensen
Det här är en film från ICA SBA-konferensen 2017 i Stockholm. ICA SBA är en global förening för företagsarkiv, som varje år håller en internationell konferens för företagshistoriker och företagsarkivarier från hela världen. 2017 hölls konferensen i Stockholm och anordnades av Centrum för Näringslivshistoria.

Här kan du se alla filmer från ICA SBA konferensen.