Samtal på Bokmässan:
SSMF och avgörande medicinska genombrott

Se professor Henrik Zetterberg och professor emeritus Ernst Brodin samtala om SSMF och den senaste medicinska forskningen på årets Bok- och biblioteksmässa.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har under 100 år hjälpt 5 500 unga forskare att börja sin resa mot nya upptäckter. Många som startat sin forskarbana som SSMF-stipendiater har sedan gjort avgörande medicinska genombrott. Inget av detta vore möjligt utan generösa bidrag från alla givare. Se samtalet mellan Henrik Zetterberg fil.dr, professor i neurokemi och Ernst Brodin fil.dr, professor emeritus i farmakologi.

Centrum för Näringslivshistorias Förlaget Näringslivshistoria har släppt boken Forskning för livet om SSMFs 100 år.

Köp boken här