Nyheter

Save game!

”Datorspel hör till de mest komplicerade former av mjukvara man kan tänka sig. Kan vi bevara spel kan vi bevara allt.” Detta menar Janet Delve, forskare vid School of Creative Technologies, University of Portsmouth. Hon medverkade i en spännande konferens på Tekniska museet den 28 april om hur vi ska hantera den nya form av digitala kulturarv som datorspelen representerar. ”Save Game!” var rubriken för dagen, som arrangerats i föredömligt samarbete mellan Tekniska museet ochDatamuseet IT-ceum.
Peter Du Rietz på Tekniska museet inledde dagen med påminnelsen att minnesinstitutionerna står inför unika utmaningar – man kan inte bevara spel som man bevarar böcker. Tänk ett bibliotek där orden på varje boksida suddas ut inom loppet av trettio-fyrtio år. Detta är det digitala minnets framtidsperspektiv, och vi måste hitta sätt att hantera den förutsättningen.
För Jason Scott, vid amerikanska non-profitorganisationen Internet Archive, heter lösningen emulering: att kopiera över äldre spel i nya format, frikopplade från konsoler och hårdvara. 26 000 äldre spel har Internet Archive hittills lagt ut för gratis användning på nätet.
Lagen om pliktleverans har reviderats till att även omfatta bland annat dataspel, men detta är inte tillräckligt. I Sverige arbetar Kungliga biblioteket därför med nya metoder – man kontaktar utgivare, samlar in aktivt och försöker, som Bengt-Olof Ågetoftuttryckte saken, ”tänka etnografiskt” och sätta in spelen i ett helhetssammanhang. Det som samlas in är dock bara en bråkdel av alla spel.
I Finland, berättade Niklas Nylund, har Tekniska museet i Helsinki,  det nya Spelmuseet i Tampere (invigs 2017!) och Esbo museum formulerat en gemensam strategi för bevarande av den finska spelkulturen. Och samarbete kommer tveklöst att behövas, så även i Sverige. Men för att det samarbetet ska lyckas finns det två nyckelgrupper: den ena är speltillverkarna, den andra är spelarna själva. Fredrik Wester, VD för speltillverkaren Paradox, och Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, var båda lätt överraskade över att höra sin verksamhet omnämnas som kulturarv. Men samtidigt öppna för samarbete: Kontakta oss, så får vi se vad vi kan göra!
Roligt att konstatera att Centrum för Näringslivshistoria redan tagit den kontakten inför vårt planerade projekt för att dokumentera spelbranschens historia!