Nytt arkivuppdrag:

SCA:s arkiv får ett nytt hem

VISA BILDTEXT
SCAs arkiv. Foto: Alexander Husebye.

SCA:s arkiv om nästan 6 000 hyllmeter, som till nu stått i Villa Merlo i Timrå, flyttas under hösten till Centrum för Näringslivshistoria. Det säkrar materialets framtida levnad i professionella arkivlokaler, samtidigt som det blir mer tillgängligt för ännu fler forskare från hela landet och även öppnar upp för samarbeten med lokala arkivaktörer som Näringslivsarkiv i Norrland.

Träpatronen Fredrik Bünsow byggde 1885 Villa Merlo som sin sommarbostad. Bostaden övergick så småningom i SCA:s ägo och har de senaste 70 åren främst fungerat som skogskoncernens centralarkiv. Knappt 6 000 hyllmeter material har samlats här.

Det är en stor och unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, från järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till idag. Men huset började bli fullt, och framför allt var det inte en lämplig arkivmiljö vad gäller luftfuktighet, brandskydd och andra arkivaspekter, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA.

SCA såg sig därför i början av 2022 om efter en ny placering för arkivet, med en önskad flytt redan under året. Bland tänkbara alternativ valdes Centrum för Näringslivshistoria, med arkivdepåer i Bromma och Uppsala, och en snart 50-årig erfarenhet att ta hand om stora företagsarkiv. Arkivets omfattning, den forskarservice som Centrum för Näringslivshistoria erbjuder och arkivlokalernas beskaffenhet var faktorer som vägledde valet.

Det är ett stort och fint ansvar som SCA nu ger oss när de väljer att deponera arkivet hos oss. Under hösten flyttas materialet till våra arkivlokaler, där det sedan kommer finnas tillgängligt för forskare och andra intresserade. Dessutom ser vi fram emot fortsatt samarbete med SCA och näringslivsorganisationer i Sundsvall med omnejd, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

Bland sådana näringslivsorganisationer finns Näringslivsarkiv i Norrland (NIN), som deltog i samtalen med SCA och Centrum för Näringslivshistoria kring arkivets framtid.

Vi tar emot och bevarar norrländsk företagshistoria och norrländska näringslivsarkiv. När det stod klart för oss att SCA ville flytta hela sitt arkiv och dessutom redan under 2022 såg vi över våra möjligheter att klara det. Vi hade ambitionen och viljan att ta emot arkivet, men SCA valde en annan lösning. När det stod klart för oss var det självklart att samarbeta med CfN. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med såväl dem som med SCA, som sedan lång tid är medlemmar i NIN och deponerar arkiv hos oss, som de så viktiga arkiven efter Graningeverken med föregångare, säger Daniel Nordin, arkivchef på Näringslivsarkiv i Norrland.

Om Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria är ett ledande näringslivsarkiv som sedan 1974 hjälper företag från hela Sverige att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Företag erbjuds även stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag. Besök gärna www.naringslivshistoria.se.

Om Näringslivsarkiv i Norrland, NIN

NIN är en arkivinstitution för företagsarkiv och näringslivshistoria med anknytning till Norrland och med en särskild tonvikt på Västernorrland. Sedan 1985 hjälper vi företag i arkivfrågor och med att bevara arkiv. Vi bevarar också en stor mängd arkiv från sedan länge nedlagda och försvunna företag och industrier vilket också gör att vi arbetar mycket med industrihistoria och kulturarvsfrågor. NIN är en ideell och allmännyttig förening som delvis finansieras av statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och delvis av företagsmedlemmarna och tjänster till dem. Som kulturarvsinstitution har vi också ett regionalt uppdrag av Region Västernorrland och ingår i Kultursamverkansmodellen. Besök gärna www.nin.nu.