Nyheter

Skapar ordning i Fotbollförbundets arkiv

På uppdrag av Svenska Fotbollförbundet arbetar en av Centrum för Näringslivshistorias arkivarier på förbundet en dag i veckan.

Den huvudsakliga uppgiften är att utbilda förbundets medarbetare i hur de ska återsöka i arkivmaterialet. I uppdraget ingår det även att löpande arkivera bevarandevärt material, att göra research och svara på frågor om arkivets innehåll, både från externt och internt håll. Uppdraget startade i november 2013 och pågår till och med mars.