Nyheter

Sök i KB:s kortkataloger – på nätet

Stora delar av Kungliga biblioteket samlingar förvärvades långt innan datorer användes för katalogisering. Fortfarande finns mängder av intressanta dokument som bara kan hittas genom att söka i de gamla fysiska kortkatalogerna som nu finns digitaliserade och sökbara på nätet.

Det är dock ett väldigt resurskrävande arbete, att digitalisera kortkataloger och under de senaste 30 åren har KB försökt omvandla katalogkort och tryckta förteckningar till digital form och integrera dessa i bibliotekets online-kataloger.

I det första steget av digitaliseringen skannas varje kort till en bild och varje bild OCR-läses, det vill säga en maskinell tolkning av bilden görs till ren text. OCR-läsningen utförts helt automatisk vilket gör att den tolkade texten kan innehålla fel. Nästa steg i digitaliseringen blir därför att språkgranska och rätta texterna vilket kommer underlätta sökningar i materialet.

// Här kan du söka i Kungliga bibliotekets kortkataloger // 

Digitaliseringen är en viktig del av tillgängliggörandet av det svenska kulturarvet då det inte längre kommer att vara nödvändigt för forskare och andra intresserade ta sig till Kungliga biblioteket i Stockholm för att söka i kortkatalogerna.