Nyheter

Starka varumärken har ankaret i historien

Per Carleö, chef marknadskommunikation på Volvo Personbilar
VISA BILDTEXT
Per Carleö, chef marknadskommunikation på Volvo Personbilar

Denna text var ursprungligen publicerad på B2B-byrån Hägvall & Sjömans blogg.

När Per Carleö, Marknadskommunikationschef på Volvo Personbilar, klev upp på scenen på Webbdagarna i Göteborg gjorde han det mot ett bakgrundsfotografi av Volvos grundare från 1927, året då det hela började på Hisingen. Berättelsen om Volvos framgångsrika samarbete med Zlatan inledde Carleö med orden, ”Varje varumärke av rang måste ha sitt trygga ankare i sin historia.”

Per Carleö är inte ensam om att se värdet i att förankra företagets kommunikation i den sanna berättelsen om hur det en gång började och varför. Alltfler företag, små som stora, B2B- såväl som B2C-företag, förstår att autentiska, historiska berättelser är en tillgång som rätt använd väcker intresse, skapar engagemang och bygger förtroende. History Marketing handlar just om att dra nytta av företagets historia och det man åstadkommit tidigare i arbetet med att attrahera nya medarbetare, finansiärer och kunder.

Företagshistoria handlar om att levandegöra företagets ”varför”

Många företag ser idag hur ärlighet och transparens blivit viktigare än någonsin för att bygga starka varumärken och kundrelationer. 2009 publicerade Simon Sinek boken Start with why. Fem år och 22 miljoner YouTube-visningar senare är Sineks framgångsråd att börja både den externa marknadsföringen och den interna varumärkesresan i företagets ”varför” lika viktiga. Företag som känner sin historia har alla möjligheter att gå tillbaka till den verkliga anledningen till att företaget finns till och varför det en gång grundades. Oavsett om det var för tio eller 150 år sen. I företagshistorien finns berättelser om de personer som en gång startade företaget, deras drivkrafter och passioner. Berättelser som adderar kött och blod till historiska fakta och talar till våra hjärtan likväl som våra hjärnor.

I sann Sinek-anda är företagets ”varför” en viktig grund för det interna kulturarbetet. Företagets historia, berättad på ett levande sätt, blir ett kitt som binder samman medarbetarna och stärker den gemensamma självbilden och identiteten. Många av dagens framgångsrika företag hittar fortfarande grunden för sina kärnvärden och sin unika positionering i företagets historia. History Marketing får på så sätt också en självklar roll att spela i företagets Content Marketing-arbete.

Nya produkter lånar förtroende av historien

Alla som arbetat med teknikorienterad produktutveckling i någon form vet att lanseringar av nya produkter ofta präglas av skräckblandad förtjusning. Lyckan över att den nya produkten äntligen ska få möta marknaden dimmas av oron att den inte ska hålla måttet hela vägen ut och mottagandet inte bli riktigt lika bra som vi hoppats på. Samma tveksamhet finns ofta hos de kunder som är tilltänkta att köpa den nya produkten. Är den nya versionen verkligen lika stabil som den förra? Är den testad att fungera i pressade miljöer med höga krav på kapacitet och prestanda?

Också här kan företagets historieberättelse bidra. Genom att balansera nyheter med berättelser som påminner om tidigare framgångar får nya produkter låna av det förtroende som redan finns kopplat till varumärket. En äkta och trovärdig berättelse om vad företaget har byggt genom åren visar på erfarenhet och bygger förtroende, också för det som är nytt.

Företagshistoria som ett ankare när det blåser hårt

Alla företag stöter någon gång på hinder som riskerar att påverka både varumärket och det interna engagemanget negativt. Det kan handla om misslyckade marknadssatsningar, för tidiga lanseringar av produkter som visar sig vara bristfälliga eller finansiella motgångar som resultat av en dålig konjunktur. Företag som har ett tryggt ankare i sin historia har större chans att ta sig igenom svackorna när de kommer. Historiska framgångar kan ge styrka när det känns tufft. Men minst lika viktigt kan det vara att påminna sig om tidigare övervunna motgångar för att hitta den kraft som krävs för att ta sig igenom dagens utmaningar. På samma sätt blir History Marketing ett verktyg som i en kris hjälper omvärlden minnas de styrkor och det förtroende som företaget byggt upp under tidigare år.

Centrum för Näringslivshistoria – kunskapsledare inom History Marketing

Centrum för Näringslivshistoria hjälper företag och organisationer dra nytta av sin egen historia genom History Marketing. I världens ledande näringslivshistoriska arkiv i Bromma förvaltar man över sjutusen företags historia på uppdrag av dess företagsledningar och ägare. Utifrån det historiska materialet får kundföretagen hjälp att hitta sin unika berättelse och presentera den på ett engagerande och inspirerande sätt i moderna kommunikationskanaler. Centrum för Näringslivshistoria har också det ideella uppdraget att visa på värdet av företagande och entreprenörskap för Sveriges utveckling. Skolor, organisationer, forskare och media får tillgång till det stora historiearkivet och  inspirerande berättelser från Sveriges ledande företag. Just i år har många av oss kommit i kontakt med Centrum för Näringslivshistoria som en av initiativtagarna till tävlingen Alla Tiders Entreprenör, i samarbete med Svenska Dagbladet och Carnegie.

Vi på Hägvall & Sjöman är stolta över att ha fått uppdraget att hjälpa Centrum för Näringslivshistoria paketera sitt erbjudande och sina budskap mot företagsmarknaden. Nu när företaget själva firar sin 40-års dag passar vi på att slå ett slag för History Marketing som en allt viktigare hörnsten inom Content Marketing och samtidigt utbringa ett fyrtiofaldigt leve för jubilaren!