Nyheter

Starkt 2011 för Centrum för Näringslivshistoria

Under 2011 stärkte CfN sin position som världens största näringslivsarkiv. Samlingarna av originaldokument, bilder och filmer saknar motstycke i både ålder och storlek. Verksamheten står i dag modell för liknande satsningar i såväl USA som Tyskland och Kanada.

CfN har sedan 2007 närapå fördubblat omsättningen, som under 2011 uppgick till drygt 37 miljoner kronor. Det innebar en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Inför 2012 har CfN stärkt organisationen med rekryteringar av skribenter/journalister och med ledningspersoner hämtade från medieproduktion.

− Vi lägger nu grunden för att kunna fortsätta expansionen inom hela vårt sortiment av tjänster och produkter som presenterar företagens historia, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria. Vi har en unik ställning där vi är vår egen marknad. Visst gränsar en del av våra produkter mot PR- och kommunikationsbranschen, men det är svårt att kopiera oss, då vi förvaltar originalmaterialet – arkiven – och både har arkiv- och mediekunskaperna hos våra medarbetare. Men det ökar också ansvaret att alltid vara vaksamma på vår vetenskapliga uppgift – att vara källkritiska.

Inom webbvärlden har CfN skapat en egen position. Med utgångspunkt från arkivsamlingarna skapar och förvaltar CfN historiska webbplatser för företag som Ericsson, ICA och Unilever – med texter, bilder, film och källmaterial i en form som tagits fram i nära samarbete med journalister, historiker och andra experter. I mars lanserades den senaste webbplatsen, www.okhistoria.se

Under 2011 producerade CfN för första gången en teveserie för UR: Serien Entreprenörerna, om sex kvinnor som startade företag och som blev framgångsrika i sin tid. Den kan i dag ses påhttp://urplay.se/166237

− Det är viktigt att lyfta fram exempel på kvinnor som vågat gå emot sin tid och blivit starka exempel på entreprenörer, säger Alexander Husebye.

Under 2011 har efterfrågan ökat dramatiskt på arkivtjänster som rör digitalt material – och hur detta ska sparas för eftervärlden. Utan arkiveringsstrategi skulle digitalt producerat material, som bara funnits i den digitala världen, försvinna i takt med att tekniska format förnyas och tränger undan de gamla.

Verksamheten inom CfN bedrivs i två juridiska personer, Föreningen Centrum för Näringslivshistoria och Centrum för Näringslivshistoria CfN AB. Föreningen utgör varumärket, förvaltar medlemskapet, äger produkterna och är huvudman för samtliga forskningsanknutna projekt som finansieras av fonder och stiftelser. I bolaget finns merparten av den operativa verksamheten och uppdragen för kunder.

För mer information, kontakta vd Alexander Husebye, tel: 08-634 99 14