Nyheter

Ny bok från förlaget berättar svensk skattehistoria

VISA BILDTEXT
Bokens baksida, illustration Hans von Corswant

I antologin Näringslivet och skattefrågorna: kon­kur­renskraft, rättssäkerhet, välstånd, en ny bok från vårt förlag, Förlaget Närings­livs­historia, skildrar tretton skatteexperter svensk skattehistoria under hundra år. En period av stora omvälvningar.

Boken, som släpps 23 november, ges ut av Förlaget Näringslivshistoria på uppdrag av Näringslivets Skattedelegation, vilken samlar en rad näringslivsorganisationers engagemang i skattefrågor. Det är en verksamhet som sällan givit stora rubriker, i stället har skatteexpertis deltagit i en långsiktig och ofta konstruktiv dialog med politiker och myndigheter.

I antologin möter vi många olika infallsvinklar. Här behandlas övergripande frågor, som hur den offentliga sektorns intäkter från skilda former av beskattning skiftat och hur  internationella relationer påverkat skatterna. Vi får även punktbelysning av några specialområden, som moms, punktskatter och kapitalbeskattning.

Bokens skribenter är

 • Eva-Lena Ahlqvist, tidigare chef för Dagens Industris ledarredaktion,
 • docent Krister Andersson, tidigare Näringslivets skattesakkunnige,
 • professor Hans De Geer,
 • Per Dahl, tidigare politisk chefredaktör för Barometern-OT,
 • Johan Fall, Näringslivets skattesakkunnige,
 • skattekonsulten Annika Fritsch,
 • professor Anders Hultqvist,
 • skattejuristen Jan Kleerup,
 • docent Jérôme Monsenego,
 • skattejuristerna Kerstin Nyquist och Gunnar Rabe,
 • fil dr Mikael Stenkula,
 • redaktör Amanda Wollstad,
 • kommunikationsrådgivaren Anders Ydstedt.

Omslaget på boken.
För drygt tio år sedan infördes krav på personalliggare för restauranger och frisörer. Sedan dess har flera andra branscher inkluderats.

Projektgrupp på Centrum för Näringslivshistoria:

För formen anlitades Stefan Andersson som formgivare. För trycket stod tryckeriet DanagårdLiTO.

Boken har tagits fram på uppdrag av NSD, Näringslivets skattedelegation och ges ut på Förlaget Näringslivshistoria den 23 november 2018. Vi önskar en angenäm läsning!

Bokens baksida, illustration Hans von Corswant

Köp boken i vår butik