Nyheter

Tidskriftsnamn

Senaste två månaderna har vi gått omkring och funderat på vår tidskrift Företagsminnens nya layout. I samband med det fanns även tanken på om den skulle byta namn. Glädjande nog blev beslutet att vårt organ kommer heta Företagsminnen även i fortsättningen, men i processen diskuterade vi mycket problemet med ett namn som är så långt att det inte ger så mycket plats till annat uppe i framsidans huvud.

En snabb genomgång fick mig dock att inse att många kollegor har betydligt större problem.

Företagsminnen
Allt om historia
The New Yorker
Populär historia
Historisk tidskrift
Månadsjournalen
Hemmets journal
Pennan & Svärdet
National Geographic
Svensk sjöfartstidning
Hemmets veckotidning
Grönköpings Veckoblad
Forskning och framsteg
Handelskammartidningen
Jaktmarker och fiskevatten
Arkiv, samhälle och forskning
Svensk Handelstidning Justitia
Svensk medicinhistorisk tidskrift
Skandinavisk sjukvårdsinformation
Bergsmannen med Jernkontorets Annaler
Arkiv för studier i arberarrörelsens historia
The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities

Den sistnämnda är för övrigt Östasiatiska museets tidskrift.