Till minne av
Lars Bergstig

VISA BILDTEXT
Lars Bergstig.

Tidigare styrelseordförande i Föreningen Stockholms Företagsminnen Lars Bergstig har avlidit. Som borgarrådssekreterare var han aktiv i att utforma idén till en verksamhet som idag utgör en systerförening till Centrum för Näringslivshistoria – men som i princip är ursprunget för all vår verksamhet idag.

Han tog plats i interimsstyrelsen som bildades 1973 och följdes av den ordinarie verksamheten 1974. Den tidiga verksamheten inriktades på att tillgängliggöra medlemsföretagens historiska arkiv som en viktig del av Stockholms historia och samtidigt ge sysselsättning åt personer som stod långt från arbetsmarknaden. Verksamheten expanderade snabbt och avsatte arkivdepåer runt om i Stockholmsområdet.

Den ekonomiska krisen under 1990-talet drabbade verksamheten svårt och tvingade fram en rekonstruktion med fokus på att hantera de stora mängderna herrelösa material från Stockholmsföretag som inte längre finns. Vid sidan av detta tog Centrum för Näringslivshistoria hand om arkiven från aktiva medlemsföretag.

Lars, som under hela sin verksamma tid var engagerad i Folkpartiet, senare liberalerna, hade en god blick för kombinationen av ideell verksamhet och företagandets historiska betydelse och som ordförande i styrelsen 1991-1995 visade han prov på problemlösning med sin sociala kompetens och vänliga humor. Han är varmt bevarad i minnet.