Nyheter

Unikt arkivmaterial från Stenhammar

Olof Stenhammar skänker unikt arkivmaterial till Centrum för Näringslivshistoria.

På torsdagen överlämnade Olof Stenhammar material från OM:s tio första verksamhetsår som deposition vid Centrum för Näringslivshistoria i Bromma utanför Stockholm.
Handlingarna dokumenterar en av svensk finansmarknads formativa perioder, då Olof Stenhammar introducerade nya finansiella instrument och nya sätt att handla med värdepapper, ofta i mer eller mindre öppen konflikt med finansmarknadens äldre och etablerade aktörer.
− Genom våra nya synsätt och tekniska lösningar började förnyelsen av den svenska finansmarknaden, kommenterar Olof Stenhammar, som också skildrat perioden i sina nyligen utkomna memoarer, Det ordnar sig, som publicerades 16/10 på Ekerlids förlag.
Materialet, som stammar från OM, tar upp något mer än en hyllmeter och innehåller protokoll, PM-ar, rapporter och korrespondens till och från finansmarknadens aktörer från 1980-och 1990-talen och kommer nu att ha sin plats i Centrum för Näringslivshistorias säkrade arkivlokaler i södra Ulvsunda.
− Det är ett privilegium att få förvalta handlingar av så stor vikt för vår moderna finanshistoria. Genom denna deposition kan vi ta ansvar för att framtida forskning har tillgång till källor från en lika dramatisk som dynamisk period i den svenska samhällsekonomin.