Nyheter

27 sep: Exploring Uses of the Past in Inter­na­tional Economic Relations (UPIER)

Europeiska bank- och finansforskare träfffades på Centrum för Näringslivshistoria, som del i det internationella forskningsprojektet UPIER.

Den 27 september var Centrum för Näringslivshistoria värdar för ett internationellt forskningsseminarium med europeiska bank- och finansforskare. Seminariet var ett delmoment inom projektet UPIER (Exploring Uses of the Past in International Economic Relations).

Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan olika forskare på EU-nivå, undersöker hur dagens policyskapare och finansbransch använder (eller inte) kunskap från finans- och bankhistorien, när de ska tackla dagens utmaningar.

Vår forskningchef Anders Houltz satte sig ned med UPIER’s projektchef, professor Catherine Schenk från University of Oxford, Här kan du läsa deras samtal.

På seminariet, som hölls i forskarsalen hos Centrum för Näringslivshistoria, gavs bland annat följande presentationer:

 • Åsa Malmström Rognes, Uppsala;
  ”Uses of the past in the resolution of crises in emerging markets – comparing the Asian financial crisis with the Latin American crisis”;
 • Emmanuel Mourlon-Druol, Glasgow;
  ”The French government and the run-up to the Polish debt crisis, 1960s-1981”;
 • Mary O’Sullivan, Geneve;
  ”Past Meets Present in Policymaking: The Federal Reserve and the US Money Market, 1913-19”;
 • Stefano Battilosi, Madrid;
  ”A tie that divides? Money, culture and the past”.

UPIER, 27 sep 2018. Fr v: Sebastian Alvarez, o Mary A. O’Sullivan (båda Univ. of Geneva), Benito Peix Geldart (CfN), Catherine Schenk (Univ. of Oxford), Stefano Battilossi (Universidad Carlos III), Jesper Lindé (Sveriges Riksbank) Emmanuel Mourlon-Druol (Univ. of Glasgow), Mats Larsson o Åsa Malmström Rognes (båda Uppsala univ.), Mikael Lönnborg (Södertörns högskola) och Wilfried Kisling (Univ. of Oxford).

Om UPIER-projektet

UPIER – Uses of the Past in International Economic Relations, är ett treårigt internationellt forskningsprojekt finansierat av EU:s fondnätverk HERA.

Projektet studerar hur banker och internationella låne- och finansieringsorgan vid olika tillfällen använt historiska erfarenheter för att hantera kriser och dagsaktuella situationer. Projektledare är Catherine Schenk, professor I ekonomisk och social historia vid universitetet i Oxford. I projektet ingår ett tiotal forskare i ekonomisk historia från olika länder. Från Sverige medverkar professor Mats Larsson och fil. dr Åsa Malmström-Rognes, båda vid Uppsala universitet.

Läs mer om UPIER-projektet här.