Nyheter

Välkommen Inger Olausson!

VISA BILDTEXT
Inger Olausson. Foto: Stefan Svensson.

Inger Olausson, forskare och lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, knyts till Centrum för Näringslivshistoria som gästforskare på deltid.

Inger forskar om svensk hortikulturhistoria – trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia – ett nytt forskningsfält som tagit form under de senaste 15 åren. Det fångar upp frågor kopplade till det trädgårdsvetenskapliga området, såsom företagande och entreprenörskap, arbete, odlingssystem, växtskydd, teknik m m.

Inger Olaussson disputerade vid Sveriges lantbruksuniversitet 2014 med en avhandling om handelsträdgårdar i Stockholms län 1900-1950, och har därefter forskat om trädgårdsodlingens växtskydd i ett historiskt perspektiv. Som gästforskare vid Centrum för Näringslivshistoria vill hon särskilt studera hur och varför branschen övergick från att ha varit mansdominerad, där det knappt ens fanns utbildningar för de kvinnor som var intresserade av att ägna sig åt yrket, till att i stället domineras av kvinnor. Vi hälsar Inger varmt välkommen till CfN!

Läs om Forskningssekretariatet