Nyheter

Vänföreningen besökte arkivet

Sällskapet Näringslivshistoriens Vänners andra träff innebar en rundvandring i CfN:s arkiv.

Centrum för Näringslivshistorias vd Alexander Husebye inledde kvällen med att berätta om verksamheten och om det ökande intresset för historia som många företag uppvisar. Han berättade också om en av CfN:s största kunder, Ericsson, och hur de valt att arbeta för att lyfta fram sin historia. Därefter tog arkivare Margarita Feldman med vänföreningens medlemmar på en visning i arkivet som inte bara innhåller en mängd dokument från deponenterna. En hel del produkter finns också arkiverade, liksom foton och filmer.

Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner är CfN:s vänförening. Syftet med föreningen är att medlemmarna ska få tillfälle att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och unika föremål, ta del av och utbyta tankar om historiska företagarprofiler och även träffa näringslivsprofiler av idag. Och inte minst, under trevliga former träffa andra med samma intresse för företagshistoria. Är du intresserad av att vara med eller bara veta mer, kontaktaper.t.h.dahl@naringslivshistoria.se.