Nyheter

Vänföreningen bildad!

Nu har Centrum för Näringslivshistoria en vänförening – Sällskapet Näringslivshistoriens Vänner. Där ska privatpersoner som är intresserade av företagshistoria kunna samlas och träffa likasinnande.

Föreningen konstituerades vid ett möte på Tändstickspalatset. Finansmannen Olof Stenhammar inledde kvällen genom att underhållande berätta om sitt spännande liv. Vid själva stämman bestämdes sedan att följande personer tar plats i vänföreningens första styrelse:

– Lennart Francke, Head of Group Finance på Swedbank och ledamot i CfN:s styrelse
– Martin Joanson, facility manager på SEB
– Kerstin Stigmark, tidigare forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond
– Sara Johansson, redaktör på CfN
– Per Dahl, redaktör på CfN

Till revisor valdes Bengt Telland med gedigen erfarenhet från SEB och sin roll som kungens ekonomiske rådgivare.

Syftet med vänföreningen är att medlemmarna ska få tillfälle att uppleva företagshistoriskt intressanta miljöer, bekanta sig med unikt arkivmaterial och unika föremål ur våra arkiv, ta del av och utbyta tankar om historiska företagarprofiler och även träffa näringslivsprofiler av idag. Och inte minst, under trevliga former träffa andra med samma intresse för företagshistoria.

Mer information om vänföreningen och dess aktiviteter kommer så småningom att finnas här på webbsidan. Är du intresserad av att vara med eller bara veta mer, kontakta per.t.h.dahl@naringslivshistoria.se.