Nyheter

Vårt 2015 i siffror

Sedan 1974 bevarar och berättar Centrum för Näringslivshistoria näringslivets historia. Våra professionella arkivarier förvaltar företagsarkiv för företagsledningar och ägare, som vi sedan hjälper att använda historien som hävstång för framtida utveckling. Dessutom berättar vi näringslivets allmänna historia och driver även forskningsprojekt.

Vi är en ideell förening med företag och organisationer som medlemmar. Vi är inte knutna till något specifikt universitet eller organisation. Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter och intäkter från tjänsterna som vi erbjuder. Dessa tjänster driver vi från ett servicebolag, Centrum för Näringslivshistoria AB, som är helägt av den ideella föreningen. Våra forskningsprojekt finansieras av vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

2015 var vårt mest framgångsrika år hittills.  Här är några nyckeltal från året som gick.

 

39 mkr

Total omsättning 2015

Vinst2015

1,7 mkr

Vår vinst 2015

Hyllmeter70 000 hm

Antal hyllmeter arkiv som vi sköter om: fotogarfier, prototyper, personaltidningar, förpackningar, styrelseprotokoll, projektplaner, designskisser, filmer och ljudupptagningar.

BesokLasesal

384

besök i läsesalen

Kundforfragan

700

kundförfrågningar

Forskarforfragan

811

forskarförfrågningar

Foretagsmedlemmar

330

Antal företagsmedlemmar i vår ideella förening (tillika våra ägare)

Anstallda2015

32

anställda under 2016 (genomsnitt)

DigitaltArkiv

230GB

Tillväxten i vårt digitala arkiv under året.

HistoriskaWebsajter

14

Antal historiska webbsajter vi driftar åt olika företag