Nyheter

Vattenfalls historia nu på webben

Vattenfalls långa historia och betydelse för utvecklingen i Sverige skildras nu på en webbplats där Centrum för Näringslivshistoria ansvarat för innehållet tillsammans med Vattenfalls kulturarvskommitté.

För drygt 100 år sedan började Sverige att elektrifieras på allvar. Staten tog ett ledande ansvar för utbyggnaden av den svenska vattenkraften och Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades.

Nu finns Vattenfalls historia berättad på webbplatserna history.vattenfall.com (engelsk version) och historia.vattenfall.se  (svensk version). Här skildras inte bara åren av vattenkraftsutbyggnad, utan även hur Vattenfall satsat på kärnkraftverk och alternativa energikällor. Och hur bolaget utvecklats från ett statligt affärsverk till ett av Europas största energibolag.

Sveriges elektrifiering är ett av vår tids största infrastrukturprojekt. Syftet var att förse både de svenska medborgarna och industrin med billig el. Vattenkraftutbyggnaden inleddes redan i början av förra seklet, när den svenska staten beslutade att bygga ut forsarna i Trollhättan. Detta statliga projekt blev så lyckat att staten beslutade sig för att själv ta ansvar för vattenkraftsutbyggnaden. Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades i detta syfte 1909.

Webbplatsen har producerats i nära samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och Vattenfalls Kulturarvskommitté.

– Vi är glada över att ha fått berätta Vattenfalls historia på ett modernt sätt via webben.Vattenfalls historia är relevant, då företaget har haft en oerhörd betydelse för den svenska industrialiseringen, inte bara genom att förse Sverige med billig el. Genom att Vattenfall bildade ett utvecklingspar tillsammans med Asea blev Sverige också världsledande inom högspänningstekniken, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

På webbplatsen finns cirka 50 historiska artiklar, ett trettiotal filmer och 300 bilder. Webbplatsen finns på både svenska och engelska. För den tekniska lösningen svarar Minimedia och Nilson Mace har gjort designen.