Nyheter

”Vi är berättarna som aldrig hittar på.” Kommunikationschefen i Årskrönika 2016

Bevisföringen för de löften som ett företag ger idag går att finna i vad det gjort förut.  Historierna finns där i arkiven: sanna, starka och pålitliga.  De är bra berättelser att använda, och som man inte behöver hitta på. Det skriver kommunikationschef Anders Sjöman i denna text från vår Årskrönika 2016.

Historien ger trovärdighet och tydlighet. Såväl det man gjorde rätt som de gånger man körde i diket. Som lyssnare inser man snabbt om en berättelse är äkta eller hitte-på – och inget är mer äkta än det som verkligen har hänt.

Vi brukar säga till företag att historien bevisar vilka ni är – så vårda den noga och använd den väl. Historien är ditt företags språngbräda in i framtiden, oavsett om ditt företag är ett, tjugofem eller hundra år gammalt.

På Centrum för Näringslivshistoria har vi ända sedan 1974 både bevarat och be-rättat svenska företags historier. Bland de tusentals företagsarkiv som vi sköter finns alla sorters berättelser, om framgångar och misslyckanden, om satsningar och åtstramningar, om människor, produkter och organisationer. Vi hjälper företagen att välja bland det historiska materialet så att deras historiebeskrivning ska kännas igen även i dag. Vi börjar med framtiden och arbetar bakåt.* För ingenting stärker ett företags framtida mål som de erfarenheter historien gett dem. Bevisföringen för de löften som ett företag ger idag går att finna i vad det gjort förut. Utifrån den grundhistorien kan vi sedan välja den berättarform som passar bäst: bok, webbsajt, film, fysisk utställning, sociala medier eller vad det än vara månde. Många gånger kombinerar vi berättarformerna.

Vårt mål är att hjälpa våra företagskunder att med historiens kraft tydliggöra sitt varumärke, stärka sin företagskultur, eller sänka sin riskexponering. Många gånger hjälper en sakligt korrekt och välstrukturerad historia alla tre områdena.

Men det bästa av allt är att vi, när vi arbetar tillsammans med företagen, aldrig behöver skapa en berättelse. Den finns där, i företagens historiska material. Vi är historieberättarna som aldrig behöver hitta på. ■

Läs mer från vår årskrönika 2016

* Det här arbetssättet, att börja med framtiden och jobba bakåt, delar vi med andra i branschen, t ex The History Factory i USA, som även skrivit en utmärkt bok på temat. Rekommenderas att läsa för den ”history marketing”-instresserade.