Redaktionella tjänster:
Vi berättar Stims historia

VISA BILDTEXT
Stim 100 år - jubileumsmagasin.

Stim grundades 1923 för att se till att musikskapare får ersättning för sin musik. I en jubileumsskrift, fram­tagen med hjälp av Centrum för Närings­livs­historia inför Stims 100-årsjubileum, ges en unik inblick i både musiklandskapets utveckling och Stims arbete.

Stim möjliggör användning av musik på sätt som gör att musikskapare får betalt. Organisationen verkar med utgångspunkt från upphovsrättslagen och har ända sedan starten 1923 arbetat för musikskaparnas intressen. Mycket har dock förändrats under åren – musiken i sig, när det gäller hur musiken konsumeras och hur Stim skapar avtal och tar betalt.

Centrum för Näringslivshistoria fick inför 100-årsjubileet i uppdrag att berätta historien genom att göra ett antal nedslag i historien som både beskriver musiklandskapet och hur Stims arbete sett ut. Dessutom citeras några av tidens populäraste slagdängor. Resultatet har sammanställts i en jubileumsskrift och kommer senare även att kunna ses i en utställning.

Stim 100 år – jubileumsmagasin.

Projektgrupp hos Centrum för Näringslivshistoria