Skolsamarbete:
Vi samarbetar med Wikipedia Sverige och Nordiska museet

VISA BILDTEXT
Anahi Davila på Näringsfrihetens dag 2019. Foto: Linus Sundahl-Djerf.

Vi deltar i samarbetsprojektet ”Kulturhistoria som gymnasiearbete” tillsammans med Wikipedia Sverige och Nordiska museet. Inom ramen för projektet möter vi gymnasieelever som kommer att öva på digital källkritik och lära sig att skriva artiklar på Wikipedia.

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

I projektet handleder gymnasielärare sina elever i att skriva näringslivs- och kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Centrum för Näringslivshistorias digitala arkiv och Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek (och andra källor) får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

Du som är gymnasielärare och/eller handleder elever i gymnasiearbetet kan höra av dig till vår arkivpedagog Anahi Davilaanahi.davila@naringslivshistoria.se för att diskutera vilket upplägg som passar bäst.