Arkivuppdrag:
IKEAs företagsarkiv

VISA BILDTEXT
Bartosz Petryk i arkivet. Foto: Alexander Ruas.

Sedan hösten 2018 har Centrum för Näringslivshistoria regelbundet besökt Älmhult, Småland, för att på plats utföra arkivuppdrag för IKEAs räkning.

IKEAs arkiv samlar handlingar från företagets begynnelse under 1940-talet som ett litet postorderföretag, till att så småningom börja med att sälja och formge möbler och heminredning, öppna varuhus och växa över hela världen. Bland höjdpunkterna finns reklamannonser, Ingvar Kamprads korrespondens med såväl kollegor och affärspartners som med nöjda (och missnöjda) kunder, produktutveckling och inte minst, katalogen. Vid sidan av detta finns det även stora bild- och filmarkiv.

Uppdragen vi på Centrum för Näringslivshistoria utför består dels av klassiskt arkivarbete med att ordna och beskriva handlingar, rensa och gallra (till exempel ta bort gem, plast och annat som på sikt skadar bevarandet) samt upprätta förteckningar enligt arkivpraxis; rådgivning kring arkivets roll i relation till möbel- och produktsamlingarna, museiverksamheten och IKEA:s kultur- och utbildningscenter. CfN bistår även med erfarenhet och kunskaper om hur ett framtida E-arkiv ska utformas, integreras och användas i kommande insamlingar av bevarandevärt material.

– På IKEAs företagsarkiv är vi förvisso en handfull mycket kompetenta medarbetare inom en rad olika specialiseringar, men jag är samtidigt den enda arkivarien i gruppen. Samarbetet med arkivarierna från CfN ger mig därför en möjlighet att diskutera specifika arkivfrågor i ett sammanhang som jag annars knappast haft tillgång till, säger Tony Nilsson, vår uppdragsgivare och arkivarie på IKEA.

Vill du också få hjälp med att inventera, organisera och sköta ditt historiska material på plats hos dig? Läs mer här!