Nyheter

Vi säkerställer TV4:s material

CfN har fått i uppdrag av Bonniers att inventera TV4:s arkivmaterial från tiden för grundandet av Nordisk Television AB 1984 fram till millennieskiftet.

Därutöver har vi under sommaren gjort ett nationellt upprop för att ta vara på arkivmaterialet från vart och ett av TV4:s regionkontor som nu ska läggas ner. Det hela aktualiserades när TV4 Halland hörde av sig och vad som skulle hända med deras bandarkiv efter nedläggning av kontoret. Varje kontor svarar själva för insamling av material.

Det här är ett viktigt kapitel i svensk mediehistoria och ett förhoppningsvis mycket spännande och unikt material som nu säkerställs för framtida generationer.