Nyheter

Vi tillgängliggör Hantverkarnas ritningsarkiv

Centrum för Näringslivshistoria har scannat in tusentals ritningar ur Stockholms Hantverksförenings historiska arkiv som vi även bevarar. Nu har scanningen resulterat i ett nytt digitalt arkiv: Hantverkarnas ritningsarkiv där du kan söka efter möbelritningar av kända och okända designer från 1930- till 1960-tal.

Ritningarna kommer främst från Stockholms Hantverksförnings Hantverkslotteri, som startade 1868 och pågick årligen med ett fåtal uppehåll fram till 1982.

Läs mer om projektet här

Arkivet är tillgängligt för allmänheten och ger en unik inblick i svensk designhistoria. I arkivet finns kända  möbelformgivare som Carl Malmsten, Elias Svedberg och Carl Axel Acking samt mer okända designers representerade.