Nyheter

Vi tillgängliggör Hantverkarnas ritningsarkiv

Centrum för Näringslivshistoria har scannat in tusentals ritningar ur Stockholms Hantverksförenings historiska arkiv som vi även bevarar. Nu har scanningen resulterat i ett nytt digitalt arkiv: Hantverkarnas ritningsarkiv där du kan söka efter möbelritningar av kända och okända designer från 1930- till 1960-tal.

Ritningarna kommer främst från Stockholms Hantverksförnings Hantverkslotteri, som startade 1868 och pågick årligen med ett fåtal uppehåll fram till 1982.

// Läs mer om Hantverkslotteriet här! //

Arkivet är tillgängligt för allmänheten och ger en unik inblick i svensk designhistoria. I arkivet finns kända  möbelformgivare som Carl Malmsten, Elias Svedberg och Carl Axel Acking samt mer okända designers representerade.

 // På BizStories kan du läsa mer om ritningarna i arkivet //