Nyheter

Volkswagen måste upprepa historien

Volksvagen Golf Sportkombi 2013.
VISA BILDTEXT
Volkswagen Golf Sportkombi 2013, en av de biltyper som EPA har hittat fel på. (Foto: Volkswagen Pressfoto)

Kommer Volkswagen lära sig av sin egen historia? Med dieselskandalen från september hängande över sig kryper nya varningar fram som rör både diesel och bensindrivna bilar.

I boken History Marketing av Alexander Schug lyfts Volkswagen fram som ett case för hur viktigt det är med företagshistoria i marknadsföringssyfte. Texten avslutas med följande;

Den som däremot förvränger och tillrättalägger sanningen i stället för att visa att man lärt sig av misstagen förlorar, enligt medarbetarna på Volkswagen, möjligheten till denna konkurrensfördel.

Det innebär kort och gott att Volkswagen nu måste genomföra samma arbete som de gjorde fyra decennier efter Tysklands kapitulation. De började nämligen att undersöka sitt historiska arkiv för att se vilket ansvar de hade för ogärningar under kriget. De bjöd in historikern Hans Mommsen från Bochum att undersöka de samband som fanns mellan tvångsarbete och byggandet av krigsmaterial. Då som nu behöver Volkswagen att gå igenom sin egen historia för att bygga upp ett förtroende hos folket.

I en Financial Times artikel säger en talesperson på Volkswagen följande:

We cannot close our eyes to this. This is offensive manipulation . . . and we have to get it out there.

Företaget tycks alltså förstå vikten att vara transparenta och visa upp felaktigheterna. Men, till skillnad från forskningsprojektet så genomför de enbart en intern undersökning av företaget. Det återstår att se ifall de tar sitt förnuft till fånga och bjuder in externa forskare som går igenom de problem som existerar. Åter till 1980-talet.

Det var det första i en rad av forskningsprojekt där Volkswagen försöker lära sig av sitt förflutna och beslutet att genomföra denna studie fattades av bolagets styrelse och de fackliga organisationerna som var aktiva på 1980-talet. Detta arbete ledde till att Volkswagen fick mycket stort utrymme i den dåvarande offentliga debatten. Och slutligen ledde det även till förändringar inom företaget och rättsliga påföljder på grund av tvångsarbetet.

Nu står Volkswagen på en liknande plats igen. Ingen vet ännu ifall de var ensamma i sitt fusk, eller om det är standard i en industri som själva påtalar att utsläppstesterna är föråldrade. Volkswagen själva kan få böter av USA:s byrå för Miljöskydd, och då kan böterna handla om så mycket som 18 miljarder dollar.

Om företaget ska överleva en sån här skandal, behöver de ett gediget förflutet att stå på. Men, de behöver också öppna sina dörrar och låta sig granskas av oberoende forskare och medier. Volkswagen ska lämna över all information de har i slutet av november, och i en intervju med Financial Times sa EU kommissionären Elzbieta Bienkowska detta om Volkswagenskandalen:

What we have to do is firstly have the whole picture, and we will have it.