Malin Alfredsson

Vd för Cellwoodgruppen. Styrelseordförande för Centrum för Näringslivshistoria.