Sara Johansson

Redaktör, chefredaktör för magasinet Företagshistoria