Evenemang

1800-talets adliga entreprenörer & Lars Johan Hierta på Riddarhuset

12 okt 2021, kl 18.00 - 19.00

VISA BILDTEXT
Föreläsning av författarna Göran Norrby och Gösta Arvidsson på Riddarhuset i samarbete med oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Föreläsning av författarna Göran Norrby och Gösta Arvidsson på Riddarhuset i samarbete med oss på Centrum för Näringslivshistoria.

Författaren Göran Norrby föreläser under rubriken ”Adel i förvandling – 1800-talets adliga entreprenörer”.
Under det långa 1800-talet – från franska revolutionen till första världskriget – ägde en epokgörande strukturomvandling rum i Sverige, från ett traditionellt till ett ”modernt” samhälle. Från en helt förhärskande jordbruksekonomi, via vetenskapliga och teknologiska landvinningar, till industrialisering och ett växande, diversifierat näringsliv. Adeln förlorade sina ekonomiska privilegier och sin politiska maktbas, och måste anpassa sig till ändrade samhällsförhållanden och den nya tidens möjligheter. Till 1800-talets dynamiska utveckling kom många adelsmän att ge värdefulla bidrag som entreprenörer för sin tid.

Författaren Gösta Arvidsson föreläser på temat ”Från eldfängd tidning till våt myr. Om entreprenören Lars Johan Hierta”.
Hierta startar Aftonbladet med egna pengar. Den får en radikal liberal profil och avskys av kung och regering, som åtalar tidningen vid 8 tillfällen och drar in den 15 gånger. Två av tidningens medarbetare döms dessutom till döden. Men det blir ändå Hierta som till slut vinner tvekampen och den fria svenska pressen etableras. Hierta driver också ett förlag som framgångsrikt konkurrerar med Albert Bonnier. På sin fabrik på Liljeholmen tillverkar han ljus av renaste stearin som är överlägsna tidens vanliga talg- och vaxljus. Hierta startar också Munksjö pappersfabrik, Sunds bruk samt en rad andra företag. När Hierta avlider är han en av Sveriges rikaste män.

Mer info och anmälan på Riddarhusets webbplats

En föredragsserie om svenska entreprenörer och innovatörer anordnas på Riddarhuset hösten 2021 och våren 2022. Programmet är ett samarbete mellan oss Centrum för Näringslivshistoria och Riddarhuset.

Läs mer om samarbetet här