Evenemang

Anders Houltz på Transport­historisk forskar­konferens

16 nov 2023, kl 11.15 - 11.45

VISA BILDTEXT
Vår forsknings­­chef Anders Houltz deltar i programmet på den första svenska transporthistoriska forskarkonferensen 15-16 november i Gävle.

Vår forsknings­­chef Anders Houltz deltar i programmet på den första svenska transporthistoriska forskarkonferensen 15-16 november i Gävle.

Konferensen bjuder på en vetenskaplig bredd inom flera olika forskningsfält med det gemensamma intresset för transportsystemets historiska utveckling som samlande tema.

Centrum för Näringslivshistorias forskningschef Anders Houltz kommer att presentera projektet ”Transporthistoriska underlag som stöd för dagens samhällsbyggare” tillsammans med Charlotte Hagström, forskningssamordnare vid Järnvägsmuseet, och Björn Hasselgren,gästforskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet och senior-rådgivare på Trafikverket.