Evenemang

Anders Johnson om Kerstin Hesselgren på Södergården

14 okt 2023, kl 13.00 - 14.00

VISA BILDTEXT
Boksamtal om boken “Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär”, med författaren Anders Johnson på Södergården i Stockholm.

Boksamtal om boken “Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär”, med författaren Anders Johnson på Södergården i Stockholm.

Kerstin Hesselgren var en av kvinnorna bakom Södergårdens tillkomst. Hon var också socialpolitisk pionjär och en av de första fem riksdagskvinnorna. Anders Johnson berättar om socialliberalen Kerstin Hesselgrens liv och gärning.

Läs mer om evenemanget här