Digital anmälan 

Årsmöte 2021, Föreningen Centrum för Näringslivshistoria

20 maj 2021, kl 15.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Digital anmälan till 2021 års årsmöte i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.

Den 20 maj 2021 kl 14.30 hålls digitalt årsmöte i Föreningen Centrum för Näringslivshistoria.

Om du är röstberättigat ombud för medlemsföretag eller medlemsorganisation i föreningen kan du anmäla dig till årsmötet här. Anmälan kommer att vara öppen till 20 maj kl 14.30. För att rösträtt ska kunna utövas ska medlemsavgiften vara betald och bokförd senast den 19 maj 2021.
Anmälan är stängd.