Bokrelease för
”Ett fönster öppnades…”

09 jun 2022, kl 12.00 - 13.00

VISA BILDTEXT
Den 9 juni är det exakt 30 år sedan riksdagen beslutade om införandet av friskolereformen. Nu kommer boken om friskolereformen och det svenska skolväsendets historia.

Boken ”Ett fönster öppnades – Från enhetsskola till valfrihet och mångfald” berättar historien om svenska skolväsendets utveckling genom tiderna – och släpps 9 juni, på dagen 30 år efter friskolereformens införande. 

Boken ”Ett fönster öppnades…- från enhetsskola till valfrihet och mångfald” är en beskrivning av den svenska skolan från den första folkskolestadgan 1842, via flick- och samskolor och det offentliga skolmonopolet till friskolereformen 150 år senare. Skriftställaren Anders Johnsson har, tillsammans med Nils Johan Tjärnlund, skrivit boken.

Den 9 juni lanserades boken i ett evenemang anordnat av Friskolornas riksförbund. Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund höll, tillsammans med Anders Sjöman, bokens redaktör, ett inledande anförande. Men framför allt berättade Anders Johnson historien om hur privata skolkrafter drivit mycket av skolans utveckling, ända sedan första skollagen 1842.

Mer information på Friskolornas riksförbunds webbplats