Evenemang

CfN på Folk och kultur: Målkonflikt som möjlighet

07 feb 2024, kl 16.30 - 17.15

VISA BILDTEXT
Hur kan industriell och kulturhistorisk hållbarhet samverka under den gröna omställningen? Vår forskningschef Anders Houltz föreläser om projektet Målkonflikt som möjlighet: lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi på årets Folk och kultur.

Hur kan industriell och kulturhistorisk hållbarhet samverka under den gröna omställningen? Vår forskningschef Anders Houltz föreläser om projektet Målkonflikt som möjlighet: lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi på årets Folk och kultur.

Den gröna omställningen inom industrin är nödvändig för att klara utmaningarna i klimat­förändringens tidsålder. Den skapar också ny framtidstro och arbets­tillfällen på platser som länge brottats med svårigheter. Dagens ny­industrialisering kan jämföras med den stora industriella om­ställningen i Sverige vid 1900-talets början – den skapar nya möjligheter men också mål­konflikter mellan nytt och befintligt. Hur kan industriell och kultur­historisk hållbarhet samverka?

Projektet Målkonflikt som möjlighet söker svar på den frågan och testar former för att göra industri­arvet till en resurs i den gröna om­ställningen. Det Vinnova­finansierade tvär­vetenskapliga forsknings­projektet leds av Charlie Gullström på Sweco och genomförs i samarbete mellan Sweco, Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Centrum för Näringslivs­historia samt industri­företag och kommuner i Norrbotten och Dalarna.

Från Centrum för Näringslivs­historia medverkar Anders Houltz – som kommer till Folk & Kultur för att berätta mer om projektet och gärna hör om andras målkonflikter mellan då och nu.

  • Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
  • Tid: Onsdag 16.30 – 17.15

Läs mer om evenemanget här