Evenemang

För Vänföreningens medlemmar: stadsvandring i Alvik

13 jun 2023, kl 16.00 - 18.00

VISA BILDTEXT
Sällskapet Näringslivshistoriens Vänförenings medlemmar bjuds in till en stadsvandring kring Barnängensområdet vid Alviksstrand med Örjan Lönngren som ciceron.

Sällskapet Näringslivshistoriens Vänförenings medlemmar bjuds in till en stadsvandring kring Barnängensområdet vid Alviksstrand med Örjan Lönngren som ciceron.

Örjan Lönngren tar med oss till spåren efter industriverksamheter från 1800-talets andra hälft med bland annat Fabrikör Lars Monténs stearinfabrik och senare Barnängens Tekniska fabriker. Vi går vidare till Traneberg där det bedrivits fabrikation av glas, keramik, hönsfoder, gardiner mm, från sent 1700-tal fram till slutet av 1900-talet. På vägen passerar vi arbetarbostäder och grosshandlarvillor.

Antalet deltagande kommer att vara begränsat till 20 personer, så först till kvarn mal.

Anmäl dig till Cecilia Klynnececilia.klynne@naringslivshistoria.se eller tfn: 0709 517 091.

Intresserad av vår vänförening? Läs mer och gå med här!