Frukostseminarium:
Presentation av projektet Digitala modeller

13 maj 2019, kl 08.00 - 10.00

VISA BILDTEXT
Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser.

Välkommen på frukostseminarium på temat Stockholm skriver historia och presentationen av projektet Digitala modeller.

Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet och Jenny Attemark-Gillgren, arkivarie vid Tekniska museet, presenterar projektet Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismensberättelser.

Med utgångspunkt i Tekniska museets samlingar utforskar projektet den digitala teknikens möjligheter att omgestalta industrialiseringens berättelser om samhälle, människor och miljöer. Digital teknik öppnar nya ingångar till gamla samlingar, väcker nya frågor och kritiska perspektiv. Kan digitalisering utgöra en brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare?

När: måndagen 13 maj kl 8:00-10:00.
Var: Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen
48–50, Bromma (T-bana Alvik).
Anmäl dig till anders.houltz@naringslivshistoria.se, senast den 9 maj.

Seminariet är kostnadsfritt, föranmälan obligatorisk, platstillgången begränsad. Vi bjuder på smörgås och kaffe.
Varmt välkomna!

 

Stockholm skriver historia är ett samarbete mellan Stockholmia – forskning och förlag, Centrum för Näringslivshistoria, Stadsarkivet samt Stads- och kommunhistoriska institutet.