Jubileumsseminarium #2:
Möt Ingrid Carlberg, Martin Kragh, Karin Åström Iko, Anders Johnson, Benito Peix Geldart!

24 apr 2024, kl 15.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Vårt andra jubileumsseminarium fokuserar på arkivens roll för forskning och samhälle - och all forskning som gjorts i våra medlemsföretags arkiv genom åren.

Vårt andra jubileumsseminarium, nu när vi firar 50 år, handlar om arkivens roll för forskning och samhälle – och all forskning som gjorts hos oss under fem decennier.

Vi synar begrepp som källkritik, fake history och annat som ställer invanda föreställningar på ända i dagens mediesamhälle. 

Tobias Svanelid leder programmet med bl.a. akademiledamoten Ingrid Carlberg, Riksarkivarien Karin Åström Iko, historikern Orsi Husz och skriftställaren Anders Johnson.

Vi hör även ifrån:

  • Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) och seniorforskare vid Utrikspolitiska Institutet (UI), ger en aktuell bild av villkoren för arkiv och forskning i dagens Ryssland.
  • Benito Peix Geldart, forskare på Centrum för Näringslivshistoria, presenterar all den forskning som gjorts i våra medlemmars arkiv under 50 år.

Dessutom lanserar vi vår Digitala läsesal, en ny digital resurs för forskning och ett webbaserat gränssnitt rätt in i våra digitala arkiv. Anders Sjöman, vår kommunikationschef, presenterar.

Seminarieprogrammet uppdateras löpande.

  • När: Onsdagen den 24 april, kl 15.00 – 17.00
  • Var: Centrum för Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48–50, Bromma. (Så här hittar du till oss.)