Jubileumsseminarium #2:
Hur vet vi det vi vet? Om arkiven som källan till det mesta

24 apr 2024, kl 15.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Vårt andra jubileumsseminarium fokuserar på arkivens roll för forskning och samhälle - och all forskning som gjorts i våra medlemsföretags arkiv genom åren.

I vårt andra jubileumsseminarium, när vi firar 50 år, tittar vi på arkivens roll för forskning och samhälle – och all forskning som gjorts hos oss under 50 år.

Möt forskare, författare och arkivarier i en diskussion om källmaterial, källkritik, fake history, om att ständigt återgranska historien – och mer. Dessutom lanserar vi vår Digitala läsesal, en onlinetjänst för forskning rätt in i de digitala arkiv vi sköter om. Deltar gör bland andra:

Moderator är vetenskapsjournalisten Tobias Svanelid.

Dessutom lanserar vi vår Digitala läsesal, en ny digital resurs för forskning och ett webbaserat gränssnitt rätt in i våra digitala arkiv. Anders Sjöman, vår kommunikationschef, presenterar.

Se det inspelade seminariet i efterhand

Foton från seminariet