Lanserings­mingel:
”Kerstin Hesselgren – hälso­vårds­apostel och riks­dags­pionjär”

08 jun 2023, kl 15.00 - 17.00

VISA BILDTEXT
Välkommen på lansering av boken ”Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär” med författaren Anders Johnson och talman Andreas Norlén!

Välkommen på lansering av boken ”Kerstin Hesselgren – hälso­vårds­apostel och riksdags­pionjär”, med författaren Anders Johnson och talman Andreas Norlén.

Hjärtligt välkommen till Stockholms stads­arkiv för att fira Förlaget Närings­livs­historias senaste bok – ”Kerstin Hesselgren – hälsovår­dsapostel och riksdags­pionjär”!

Du möter då skriftställaren Anders Johnson som kommer att berätta om sin alldeles färska biografi om pionjären Kerstin Hesselgren, med förord av framlidna Barbro Westerholm. Anders har gjort en hel del research i just Stads­arkivets samlingar, kanske kommer vi få se exempel spännande käll­material under minglet.

Medverkar gör även talman Andreas Norlén som vill uppmärksamma Kerstins gärning i sin tid.

Se inspelningen från lanseringen